Grundlæggende om Enneagrammets 9 Typer

Enneagramcirklen

1

Enneagrammets Type 1 - Perfektionist

1. Perfektionist

Perfektionister stræber efter at leve op til deres høje idealer. De er optaget af, hvordan tingene kan blive perfekte og arbejder hårdt, for at gøre verden til et bedre sted at være.

 

Perfektionister har udviklet en stærk indre kritiker, som holder deres følelser på plads. Derfor vil de, indtil de får arbejdet med sig selv, oftest gøre det, den indre kritiker fortæller dem, er korrekt, frem for det, som de har mest lyst til.

Perfektionister har en stor glæde ved at gøre et arbejde rigtigt godt og ved at finde det helt rigtige ord. De vil endvidere yde en stor indsats for altid at gøre deres bedste.

Andre betegnelser for type 1: Reformator, Lærer, Idealist

2

Enneagrammets Type 2 - Hjælper

2. HjælperHjælpere sætter en ære i at kunne klare sig selv, og kan have svært ved at bede om hjælp fra andre. De er meget opmærksomme på, de personer, der er tæt på dem og yder deres hjælp somme tider før de er blevet bedt om det.

Hjælpere giver gerne af et godt hjerte, men er ofte dårlige til selv at modtage og i det hele taget at udtrykke deres egne behov. Det kan give konflikter i parforhold, hvor ”Hjælpere” tit kan føle sig ufri og drænet for energi, fordi de ”skal” give og give hele tiden.

Hjælpere er oftest udadvendte mennesker, som er dygtige til at give omsorg og anerkendelse til andre, og som selv sætter stor pris på at få anerkendelse for det, de gør.

Andre betegnelser for type 2: Relationsskaber, Giver, Elsker

3

Enneagrammets Type 3 - Udretter

3. UdretterUdrettere har en stor værdi på succes. De har meget travlt, fordi de er meget fokuserede på at få opgaver fra hånden og nå deres mål. De kan yde en fantastisk arbejdsindsats, og kan have svært ved at skille arbejde fra privatliv, da det alt sammen er mål, der skal opfyldes.

Selv når Udrettere har "fri", slapper de bedst af med at arbejde med et projekt - vinduespudsning, kagebagning, male huset eller andet.  De glemmer dog meget ofte, at tage hensyn til sig selv, fordi de bliver så fokuserede på alt det, der skal gøres. Det medfører af og til, at de kollapser totalt, førend det går op for dem, hvad de har budt sig selv.

Udrettere er mennesker, der udtrykker deres følelser gennem det, de gør for andre eller sammen med andre.

Andre betegnelser for type 3: Motivator, Kommunikator, Konkurrencemenneske

4

Enneagrammets Type 4 - Romantiker

4. RomantikerRomantikere har fokus på at blive forstået, at søge efter meningen med livet og at undgå at være ordinær.

Romantikere har en dybtliggende følelse af at være blevet forladt og et medfølgende manglende selvværd, fordi de nok ikke er værd at blive hos. Det er meget følsomme og nærtagende mennesker, hvis humør svinger meget i løbet af en dag.

Romantikere fokuserer ofte, på det de mangler hos dem selv og andre, og de kan være meget selvkritiske, hvilket kan føre til dyb depression – de kender dog også til vild glæde og lykke. De trives godt med dybe og nære relationer.

Andre betegnelser for type 4: Individualist, Kreatør, Kunstner

5

Enneagrammets Type 5 - Iagttager

5. IagttagerIagttagere har et behov for at forstå alting, og at være selvforsynende. De kan have svært ved at udtrykke deres følelser i nuet, og de har oftest større adgang til følelserne, når de er alene, end når de er sammen med andre.

Iagttagere har et stort behov for at beskytte sig selv mod andres indtrængen i deres privatliv, og de har derfor bygget en usynlig mur op mellem sig selv og omverden. Bag denne mur kan de iagttage andre uden selv at blive iagttaget.

Iagttagere er indadvendte, optaget af at samle viden og information og af at tænke tanker om store emner. De er ofte meget følsomme mennesker, som udadtil nemt bliver misfortolkede som ”kolde”, fordi de ikke viser deres følelser.

Andre betegnelser for type 5: Intellektuel, Innovator, Opfinder

6

Enneagrammets Type 6 - Skeptiker

6. SkeptikerSkeptikere har et stort behov for tryghed og sikkerhed. De er optaget af at være på vagt over for, hvad der eventuelt kan gå galt, og forestille sig ofte det værst tænkelige om fremtiden.

Skeptikere kan have svært ved at have tillid til andre, og de har udviklet en særlig evne til at gennemskue andre menneskers motiver.

Skeptikere er gode til at forudse de farer, som superoptimisterne har glemt at tænke på, og til at se tingene fra det modsatte synspunkt. De er fantastisk loyale over for de mennesker, der har vundet deres tillid.

Andre betegnelser for type 6: Realist, Loyalist, Djævlens Advokat

7

Enneagrammets Type 7 - Eventyrer

7. EventyrerEventyrere er motiveret af at have et sjovt liv. De vælger helst at se tingene fra den positive vinkel, og de oplever verden som fuld af muligheder.

Eventyrere bryder sig ikke om at blive holdt fast af aftaler og procedurer, og de kan blive helt paniske ved tanken om, at de ikke har et valg. De kan lide at lægge fantastiske planer, som ikke nødvendigvis bliver realiseret.

Eventyrere kan blive fascineret af nye ideer, nye mennesker og nye steder, og de har en udadvendt, medrivende begejstring, som dog ofte fortolkes af andre som overfladisk.

Andre betegnelser for type 7: Idémager, Livsnyder, Multitasker

8

Enneagrammets Type 8 - Frontkæmper

8. FrontkæmperFrontkæmpere er optaget af deres umiddelbare behov, og af om tingene er retfærdige. De stiller gerne op til kamp, hvis de oplever uretfærdighed på egne eller andres vegne.

Frontkæmpere har det fint med vrede, og de har en evne til at fylde meget i landskabet og virke meget dominerende, hvis tingene ikke lige går efter deres hoved.

Frontkæmpere er dog samtidig meget kærlige og beskyttende, og når de føler tillid til en, vil man opleve, at de inderst inde har et meget sårbart sted, som det er vigtigt for dem at beskytte.

Andre betegnelser for type 8: Udforder, Beskytter, Retningsgiver

9

Enneagrammets Type 9 - Fredselsker

9. FredselskerFredselskere har en fantastisk evne til at leve sig ind i andre og til at acceptere andre totalt uden forbehold. De vil til gengæld ofte glemme sig selv og deres egne behov totalt og i stedet følge med de andres.

Det er vigtigt for Fredselskere ikke at blive uvenner med nogen. De kan altid se en sag fra to sider, og de har svært ved at finde ud af, hvad de selv synes.

Fredselskere kan have problemer med at gøre vigtige projekter færdige, fordi de nemt lader sig aflede af andre ting, der pludselig synes lige så vigtige som projektet.

Andre betegnelser for type 9: Mægler, Ambassadør, Diplomat

Bøger om enneagrammet

Besøg vores WebShop (24-7-FlexShop.dk)