Diamanten i Enneagrammet

Printervenlig versionSend som emailPDF udgave

Enneagrammets TreTyper

Noget af det helt nye i Enneagrammets mangfoldige beskrivelser af vores personlighedsstruktur er ideen om, at du i stedet for kun at have en basistype relaterer til hele tre typer. Hvilket kan være noget af forklaringen på, at det til tider kan være svært at finde din basistype.  Selve kombinationen af din tretype finder du inden for hver af de tre centre.
 

Det, at du har base i ikke kun én type. men hele tre typer, forklarer fint, hvorfor du kan opleve dig forskellige fra dine medtyper, selvom i har samme type. Det giver også fint mening, når du oplever at have mere til fælles med mennesker fra helt andre typer, som har netop den samme kombination af de tre typer, som du selv. Hvilket igen kan være en af årsagerne til, at du nogle gange oplever bedre at kunne relatere dig til dem med samme TreType som du selv end med nogen fra din dominerende enneagramtype. 
 

Teorien om TreTyper giver utrolig god mening i kombination med den viden der allerede findes omkring vinger, ben, centre, harmoniske og spidse trekanter i Enneagrammet.
 

TreTyper fortæller noget om:

  • din indre proces
  • hvordan du ser på verden
  • din strategi for at håndtere problemer og udfordringer 
  • din passion og udviklingsvej
  • dine talenter og ressourcer
     

Derfor er viden om dine tre typer et uvurderligt redskab, når det handler om coaching, kommunikation, konflikthåndtering og ikke mindst, når du enten vil finde den rigtige medarbejder til en bestemt stilling eller som partner og forælder til dine børn.
 

Før du giver dig i kast med TreTyper, er det godt at have en god basisviden om grundstrukturen og typerne i Enneagrammet, da det gør TreTyper lettere at forstå og integrere. Bevidsthed er endvidere lige så nødvendig, når det handler om at finde din TreTyper, som det er, når du finder din grundtype. 
 

Kom på denne spændende workshop og lær dine TreTyper at kende og få mere indsigt i Enneagrammets øvrige trekantsteorier. 

 

Praktiske detaljer

Workshoppen er nu en del af uddannelsen til Enneagram Pilot. Du kan dog godt bestille workshoppen særskilt. Kontakt os her, og lad os sammen finde en løsning.

 

 

 

 

Tags: 
randomness